مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

 کد سند: Q -01-00  

خط مشی کیفیت

شرکت مارون پارس كسب رضايت مشتري را از اساسي ترين اهداف خود برشمرده و به كيفيت برتر ، تحويل به موقع و  عملکرد در چهارچوب قراردادهای منعقده با مشتریان و رضایت آنان پایبند می باشد . لذا به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات وخدمات و شناخت مطلوب از نیازهای مشتریان خود ضمن پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2008  خودرا متعهد به موارد زیر می داند :

1)    افزايش رضايت مشتريان
 
2)  افزایش بهره وری و راندمان کاری
 
3)   توسعه و بهبود سازمان در جهت تحویل به موقع
 
4)    بهبود سطح کیفیت محصولات و ارتقاء ارائه خدمات
 
5)   افزايش آگاهي و همکاری پرسنل سازمان به ویژه از طریق آموزش

این خط مشی جهت حصول اطمینان از تناسب و سازگاری با نظام مدیریت کیفیت بطور مداوم مورد بازنگری قرار گرفته وضمن رعایت کلیه الزامات ومقررات در کل شرکت مارون پارس ابلاغ وتفهیم می گردد . بدیهی است کلیه کارکنان شرکت ضمن تحقق اهداف ناشی از این خط مشی به منظور نگهداری و بهبود مستمر نظام مدیریت کیفیت تلاش خواهند نمود .

18 آبان 1394 10200

برچسب ها :

خط مشی کیفیت
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022